Over ons Over ons

Over ons

Bij Fysio B Fit richten wij ons op de behandeling van ouderen en mensen met een chronische aandoening. Een hoge leeftijd komt helaas vaak met lichamelijke beperkingen. Gewoon bewegen wordt langzaam maar zeker minder vanzelfsprekend, en juist dát kan weer leiden tot andere klachten.
Fysiotherapie voor ouderen (geriatrie fysiotherapie) is er op gericht om mensen met complexe en/of leeftijdsgebonden gezondheidsklachten zoveel mogelijk bewegingsmogelijkheden te blijven bieden. Dat zijn behalve mensen op hoge leeftijd en kwetsbare ouderen, ook mensen die met een chronische ziekte te maken krijgen. Hierbij kunt u denken aan:

Bij complexe aandoening heeft een multidisciplinaire benadering vele voordelen. Wij werken samen met verschillende disciplines, zoals: ergotherapeut, logopedist, diëtist, gespecialiseerd verpleegkundige en verschillende thuiszorgorganisaties.

De betrokken behandelaren kunnen, indien nodig, multidisciplinair overleggen, met als doel gezamenlijk voorwaarden te realiseren om u zo goed mogelijk te laten functioneren in uw dagelijkse activiteiten.

Indien u (tijdelijk) niet in staat bent om naar de praktijk te komen, dan is het mogelijk dat u aan huis behandeld wordt. U heeft dan wel een verwijzing van de huisarts nodig.