Geriatriefysiotherapie  Geriatriefysiotherapie 

Geriatriefysiotherapie

Bij het ouder worden kunt u lichamelijke klachten krijgen of minder mobiel worden.

Zeker als u niet voldoende kunt bewegen om welke reden dan ook. Speciaal voor kwetsbare ouderen en voor mensen op hoge leeftijd met complexe gezondheidsproblemen, is er de geriatriefysiotherapeut.

De geriatriefysiotherapeut behandelt ook patiënten die verschijnselen van ouderdom vertonen die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over ouderen en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De patiënten doen vooral oefentherapie die is gericht op het terugkrijgen van en omgaan met het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en mantelzorgers. Onder andere met informatie over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.